Projekty

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że ZOOM otrzymał unijny grant w ramach programu 'Młodzież w Działaniu’. Dofinansowany projekt pod nazwą „Polscy Żydzi. Filmowa edukacja międzykulturowa” będziemy realizować do maja 2010 roku.

Pierwszy etap, już zakończony, polegał na stworzeniu filmu dokumentalnego pod tytułem '8 historii, które nie zmieniły świata’. Dokument jest próbą zasypania pokoleniowej wyrwy, charakteryzującej polską społeczność żydowską. Docierając do najstarszych przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce, chcemy również naświetlić obraz wielokulturowej koegzystencji w latach międzywojennych oraz dotknąć problemu starości we współczesnym świecie. Ten etap, obejmujący także post-produkcję, zakończyliśmy 25.02, podczas uroczystej premiery filmu w warszawskim Kinie Muranów.

Drugi etap będzie skupiał się na wymiarze edukacyjnym. Wykorzystamy powstały film do przeprowadzenia warsztatów międzykulturowych w szkołach ponadpodstawowych z Warszawy i okolic. Jesteśmy przekonani, że będzie to bardzo dobra szansa budowania i rozwijania dialogu międzykulturowego wśród młodzieży w naszej społeczności lokalnej. Film będzie także materiałem promocyjnym ZOOMu oraz, miejmy nadzieję, wartościowym artystycznie dokumentem.

Osoby i instytucje zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów lub zorganizowaniem pokazu filmu uprzejmie prosimy o kontakt na nasz adres mailowy: biuro@zoom.edu.pl. Zapraszamy także na stronę filmu: 8historii.blogspot.com

Zapraszamy do współpracy!

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

Opis po angielsku/ Description in english:

Polish Jewish Youth Organization is proud to announce that we were awarded with a European Commission grant (‘Youth in Action’ program) for a project: “Polish Jews. Multicultural education through documentary”. Below, you can read the more detailed description of main aims and efforts embedded in our project.

Being a group of young Jews from Warsaw – members of Polish Jewish Youth Organization, we are aware that it is the last moment to collect memories of Jews remembering pre-war Poland. In the frame of the project we are going to make a documentary film. We want to establish and save in the common memory an image of the multicultural Polish state and not always peaceful but longstanding and creative coexistence of Jews and Poles. Furthermore, we want to create an opportunity for young Jews to meet and talk with their “grandparents”. It will allow us to overshadow a huge intergenerational gap between the youngest and the oldest representatives of the Jewish community in Poland that was created by the Second World War and years of communism regime.

We will use this documentary to lay foundations for a Polish-Jewish intercultural dialogue, build on openness and mutual respect. To achieve this goal we will conduct a set of workshops (including documentary presentation) for 300 participants in 15 schools from our local community. This kind of an informal education will help us to fight together against discrimination and anti-semitism. We believe that this project will facilitate establishing a new form of patriotism among local youth – based on active citizenship and respect for diversity. It is crucial in times of building a common, multi-cultural Europe.