O organizacji

25 marca 2007 r. zostało powołane do życia nowe stowarzyszenie, zrzeszające młodzież żydowską z Polski. Zgodnie z decyzją Zebrania Założycielskiego, stowarzyszenie przybrało nazwę Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej (ZOOM). Młodzież żydowska w Polsce zauważa potrzebę powołania organizacji zrzeszającej młodych polskich Żydów, ponieważ dotychczasowe formy ich samoorganizacji, szczególnie po rozwiązaniu Polskiej Unii Studentów Żydowskich, w ich odczuciu nie sprawdziły się i nie odpowiadają na faktyczne potrzeby młodej społeczności. Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa stawia sobie za cel m.in.: integrowanie młodych Żydów poprzez organizowanie seminariów, wyjazdów, spotkań, jak również poprzez upowszechnianie wiedzy o tradycji i historii Żydów.

Obecnie funkcję przewodniczącego pełni Slava Melnyk, sekretarza Mateusz Majman, a skarbnika Aleksander Dobrzyński. W komisji kontrolującej zasiadają: Zofia Agata Zięba, Abraham Aleksander Hayman oraz Andrzej Pałys. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę ze wszystkimi organizacjami żydowskimi, zarówno w kraju, jak i zagranicą, a także wyraża nadzieję, że taka współpraca przyczyni się do rozwoju coraz silniejszej społeczności żydowskiej w Polsce.

Jesteśmy organizacją członkowską Europejskiej Unii Studentów Żydowskiej oraz Światowej Unii Studentów Żydowskich.

Możesz wesprzeć Żydowską Ogólnopolską Organizację Młodzieżową przelewając środki, z dopiskiem „na cele statutowe”, na podany poniżej numer konta.

Dane na fakturę i inne:

Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa
ul. Twarda 6, 00-104 Warszawa
nr konta w banku Millennium:
32 1160 2202 0000 0001 1182 1925
nr NIP:
1132732580
nr KRS: 0000291706
nr REGON: 141446525