Likwidacja ZOOM

W dniu 7 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o likwidacji ŻOOM. Decyzja ta, spowodowana była brakiem zainteresowania organizowanymi wydarzeniami, problemami formalnymi i ogólnym brakiem przywództwa. Likwidatorką ŻOOM została wybrana Joanna Kawalec, która dopilnuje zamknięcia wszystkich spraw organizacji. Pozostały majątek zostanie przekazany Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, jako głównemu sponsorowi Organizacji. Mamy nadzieję, że w miejsce ŻOOM powstanie nowa oddolna organizacja o charakterze członkowskim.