Walne Zgromadzenie ZOOM

W dniu 9. marca 2014 miało miejsce Walne Zgromadzenie Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Zebranie odbyło się w Centrum Judaizmu Postępowego Ec Chaim przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. 

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za kadencję 2013. Przedstawiono również członkom organizacji sprawozdanie z działalności władz ZOOM w minionym roku. Następnie wybrano nowy Zarząd i Komisję Kontrolującą stowarzyszenia.

Prezesem ZOOM została Joanna Baczko, która w poprzedniej kadencji pełniła funkcję sekretarza organizacji. W skład Zarządu wybrani zostali również Mateusz Majman na stanowisko sekretarza i Karol Odoner na stanowisko skarbnika.

Do Komisji Kontrolującej wybrano Klarę Jankiewicz, Darię Zmiejewą i Aleksandra Dobrzyńskiego

W czasie obrad dokonano również niewielkich zmian w statucie organizacji, umożliwiających przystąpienie do niej zameldowanym i mieszkającym w Polsce obcokrajowcom pochodzenia żydowskiego.

Zapraszamy do udziału i współrealizacji wielu ciekawych inicjatywach, projektach i wydarzeniach.

Nowy Zarząd ZOOM