Spotkanie Programu Ner Le'Elef w partnerstwie z ZOOM

Kolejne spotkanie Ner Le’elef odbędzie się w PIĄTEK O GODZ. 20:30 U RABINA TYSONA HERBERGERA, Rabina GWŻW.

Spotkanie będzie dotyczyć jednego z Talmudystów, R. Gamliela , poznamy jego historię i przyjrzymy się jego opiniom dotyczącym ważnych zagadnień w Halasze.

Spotykamy się o 20:30 przy bramce wejściowej przy ul. Ptasia 4 (obok Marc Pola, przy skrzyżowaniu z Zimną).

www.nerleelefpolska.pl