Czy Judaizm to dyktatura starców? O relacjach między grupami wiekowymi w Kulturze Żydowskiej.

Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa zaprasza całą społeczność żydowską na dyskusję pt.:

Czy Judaizm to dyktatura starców? O relacjach między grupami wiekowymi w Kulturze Żydowskiej.

Naszym gościem będzie Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich

Liczymy na to, że obecne osoby zabiorą głos w tej rozmowie.

Spotkanie odbędzie 19 listopada 2012 o godzinie 17:50 w Pardon To Tu przy Placu Grzybowskim (metro świętokrzyska).

Szykujcie argumenty, do zobaczenia!