Raport z Narodowego Spisu Powszechnego

O mniejszosciach narodowych w Polsce:

Nieco mniej niż 10 tys. liczyły grupy osób deklarujących w pierwszym lub drugim pytaniu przynależność do społeczności włoskiej i litewskiej (po 8 tys.), a także francuskiej i żydowskiej (po 7 tys.).

Zbiorowości identyfikujących się z innymi społecznościami narodowo-etnicznymi nie przekraczały 5 tys., z czego grupy deklarujących przynależność wietnamską i hiszpańską obejmowały po około 4 tys. osób, zaś samookreślających się jako Ormianie, Holendrzy, Grecy, Czesi i Słowacy liczyły po nieco ponad 3 tys. osób.

Należy jeszcze wymienić identyfikacje tatarskie, wyrażone – niezależnie od liczby i kolejności odpowiedzi – przez niespełna 2 tys. oraz karaimskie – 0,3 tys. osób.

marsz