Marsz Pamięci – 70. rocznica likwidacji Getta Warszawskiego

Marsz Pamięci

22 lipca minęło 70 lat od rozpoczęcia pierwszej akcji likwidacji getta warszawskiego, w wyniku której zamordowano w obozie zagłady Treblince ponad 250 tysięcy żydowskich mieszkańców Warszawy. W tym dniu chcemy oddać hołd wszystkim ofiarom Zagłady dokonanej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, szczególnie milionowi żydowskich dzieci.

Rok 2012 został z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka, który zginął w Treblince w 1942 roku razem ze swoimi współpracownikami i wychowankami.

W rocznicę tych wydarzeń ZOOM wziął udział w organizacji marszu dedykowanego pamięci ofiar Zagłady, a przede wszystkim – dzieci. Wierzymy, że jest to właściwa forma uczczenia obu rocznic.

marsz