69. rocznica powstania w Getcie Warszawskim

Przedstawiciele Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej wzięli udział w obchodach 69. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.

Z tej okazji złożony został wieniec przy Bunkrze Mordechaia Anielewicza przy ul Miłej 18.

Pamiętamy o 51 żydowskich powstańcach, którzy zginęli 8. maja 1943 roku w tym miejscu:

1. Chaim Akerman 2. Małka Alterman 3. Mordechaj Anielewicz 4. Nate Bartmeser 5. Heniek Bartowicz 6. Franka Berman 7. Tosia Berman 8. Icchak Blaustein 9. Melach Błones 10. Berl Braude 11. Icchak Chadasz 12. Nesia Cukier 13. Icchak Dembiński 14. Józef Fass 15. Efraim Fondamiński 16. Towa Frenkel 17. Emus Frojnd 18. Mira Fuchrer 19. Wolf Gold 20. Miriam Hajnsdorf 21. Aron Halzband 22. Rut Hejman 23. Mira Izbicka 24. Salke Kamień 25. Ziuta Klejnman 26. Jaffa Lewender 27. Lolek (tylko imię) 28. Sewek Nulman 29. Abraham Orwacz 30. Rywka Pasamonik 31. Majloch Perelman 32. Aron Rajzband 33. Lutek Rotblat 34. Miriam Rotblat 35. Jardena Rozenberg 36. Salka (tylko imię) 37. Jerzy Sarnak 38. Szmuel Sobol 39. Basia Sylman 40. Szyja Szpancer 41. Moniek Sztengel 42. Szulamit Szuszkowska 43. Mojsze Waksfeld 44. Olek Wartowicz 45. Icchak Wichter 46. Arie Wilner 47. Zeew Wortman 48. Hirsz Wroński 49. Rachelka Zylberberg 50. Moszek Zylbertszajn 51. Sara Żagiel

Chwała ich pamięci.

zob