Seminarium w Kazimierzu nad Wisłą

W dniach 13-15 maja odbylo sie III Seminarium Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej w Kazimierzu nad Wisłą. Tym razem nasze spotkanie poświęcone zostało tematyce związanej z wolontariatem. Rozmawialiśmy o naszych zasobach ludzkich i angażowaniu młodzieży w działania społeczne. Dziękujemy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie za udostępnienie nam miejsca, a także Ministerstwu Spraw Wenwnętrznych i Administracji za sponsorowanie kolacji szabatowej.