ZOOM otrzymał grant od MSWiA

Z wielką radością informujemy o otrzymaniu wsparcia finansowego  od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja została przyznana na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Dzięki temu grantowi będziemy mogli wspólnie obchodzić święta żydowskie.