Monthly Archives kwiecień 2011

Wesołych Świąt!

Read More

Pod dwoma sztandarami

W 68. rocznicę wybuchu powstania w getcie Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa (ZOOM) oraz Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) wspólnie upamiętniają patriotyczny gest powstańców. Warszawa, rok 1943: w wigilię żydowskiego święta Paschy, które upamiętnia wyzwolenie z niewoli egipskiej, w getcie wybuchło powstanie. 19 kwietnia, kiedy na teren getta weszły niemieckie oddziały wojskowe i policyjne, powstańcy po raz pierwszy otworzyli ogień. Trzeciego dnia walk nad sztabem głównym Żydowskiego Związku Wojskowego (przy nieistniejącym dziś domu ul. Muranowska 7, dziś róg ulic Stawki i Andersa) powstańcy wywiesili flagi. „Biało-niebieską uszyliśmy w getcie. A biało-czerwoną miał nam dostarczyć Jan Kotański z aryjskiej strony...

Read More

Mamy nową siedzibę!

Z dumą informujemy o otwarciu naszej nowej siedziby w al. Jerozolimskich 53. Dzięki wsparciu i uprzejmości sponsorów  (m.in.  Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i innych), a także innych życzliwych nam osób, zyskaliśmy przestrzeń, która pozwoli nam na rozszerzenie oferty programowej, a także na pełniejszą realizację celów statutowych. Już niedługo ruszamy z ofertą wydarzeń kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych, tymczasem przygotowujemy się do obchodów święta Pesach.

 

 

 

Read More

ZOOM otrzymał grant od MSWiA

Z wielką radością informujemy o otrzymaniu wsparcia finansowego  od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja została przyznana na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Dzięki temu grantowi będziemy mogli wspólnie obchodzić święta żydowskie.

 

Read More