Walne Zgromadzenie 12.12.2010 r.

Walne Zgromadzenie ZOOM w dniu 12 grudnia 2010 r. udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Do nowego Zarządu wybrani zostali:
Anna Bakuła – Przewodnicząca
Magdalena Braniewska – Sekretarz
Dorota Kawalec – Skarbnik

Do Komisji Kontrolującej wybrani zostali:
Jakub Herczyński, Oskar Skuteli oraz Jan Śpiewak.