ZOOM buduje PROM

ZOOM wziął aktywny udział w 4-dniowej konferencji dotyczącej utworzenia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM). Podczas spotkania dyskutowano o zakresie działania organizacji, jej statucie, planie działania i wielu innych tematach.
Patronat nad spotkaniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a gospodarzem był Związek Harcerstwa Polskiego.