Monthly Archives październik 2010

ZOOM buduje PROM

ZOOM wziął aktywny udział w 4-dniowej konferencji dotyczącej utworzenia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM). Podczas spotkania dyskutowano o zakresie działania organizacji, jej statucie, planie działania i wielu innych tematach.
Patronat nad spotkaniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a gospodarzem był Związek Harcerstwa Polskiego.

Read More

ZOOM w koalicji antyfaszystowskiej "11 listopada"

ZOOM przystapił oficjalnie do koalicji antyfaszystowskiej zorganizowanej w związku z przemarszem faszystów 11 listopada – www.11listopada.org

Oto stanowisko naszej organizacji:

Czy marsz dwustu zagubionych dzieciaków w centrum Warszawy, dwumilionowego miasta jest wart całego zamieszania jakie niesie ze sobą jego blokowanie? Pytanie to pada często, więc należy na nie odpowiedzieć. Nie jesteśmy za uderzaniem w trwożliwe tony o „wzroście faszyzmu w Polsce”, wręcz przeciwnie, jako mniejszość narodowa zauważamy zjawisko dokładnie odwrotne, ostatnie dwadzieścia lat przynosi nam powolny, lecz systematyczny wzrost tolerancji w naszym kraju...

Read More