Seminarium dla mniejszości narodowych

plakat

ZOOM został partnerem programu dla mniejszości narodowych „Trzy kultury – tolerancja, akceptacja, fascynacja”

Nowy, innowacyjny program biura Jugendforummłodych działającego przy Niemieckim Towarzystwie Oświatowym w Opolu skierowany do młodzieży z trzech mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę: niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej.

Celem programu jest nawiązanie wzajemnego dialogu między młodymi osobami z trzech mniejszości. Jednakże sama formuła, jak i cześć merytoryczna programu stanowi niepowtarzalną okazję do wzajemnego poznania swoich kultur i tradycji, ukazania swojego dziedzictwa oraz do zawarcia nowych przyjaźni.

Program składa się z trzech warsztatów realizowanych w różnych miastach Polski, a każdy z nich poświęcony będzie innej mniejszości narodowej oraz z seminarium końcowego podsumowującego program, w którym uczestniczyć będą nie tylko jego uczestnicy, ale także przedstawiciele wszystkich trzech mniejszości, patroni honorowi, partnerzy, zaproszeni goście, media i prasa.

Forma programu została merytorycznie tak przygotowana, by nie były to tylko zwykłe wykłady, ale żeby to właśnie wszyscy jego uczestnicy brali aktywnie udział w spotkaniach. Wiele punktów programu będą przygotowywali samodzielnie, przez co program ten będzie bardziej osobisty, prawdziwy i namacalny, gdyż będzie on współtworzony przez uczestników.