Nowy Zarząd ŻOOM

Walne Zgromadzenie ŻOOM w dniu 13 marca 2010 r. udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Przewodnicząca- Anna Bakuła
Sekretarz- Magdalena Braniewska
Skarbnik- Remigiusz Sosnowski

oraz nową Komisję Kontrolującą w składzie: Jakub Herczyński, Jan Śpiewak, Jakub Rok.