Monthly Archives marzec 2010

ZOOMowy seder 5770

W tym roku seder ŻOOM odbędzie się wyjazdowo pod Warszawą, w drugi wieczór Pesach, tj. 30 marca. Istnieje możliwość noclegu po kolacji lub powrotu wynajętym busem do Warszawy.

Koszt samego sederu 5 pln a wraz z noclegiem 10 pln.

Dokładne informacje i zapisy na naszym wewnętrzym forum.

Read More

Nowy Zarząd ŻOOM

Walne Zgromadzenie ŻOOM w dniu 13 marca 2010 r. udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Przewodnicząca- Anna Bakuła
Sekretarz- Magdalena Braniewska
Skarbnik- Remigiusz Sosnowski

oraz nową Komisję Kontrolującą w składzie: Jakub Herczyński, Jan Śpiewak, Jakub Rok.

Read More