ZOOM dostał grant z 'Młodzieży w Działaniu'

mlodziez w dzialaniu

Miło nam poinformować, że ZOOM otrzymał unijny grant w ramach programu 'Młodzież w Działaniu’. Dofinansowany projekt pod nazwą „Polscy Żydzi. Filmowa edukacja międzykulturowa” będziemy realizować do maja 2010 roku.

Pierwszy etap, już w toku, polega na stworzeniu filmu dokumentalnego pod tytułem '8 historii, które nie zmieniły świata’. Dokument ma być próbą zasypania pokoleniowej wyrwy, charakteryzującej polską społeczność żydowską. Docierając do najstarszych przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce, chcemy również naświetlić obraz wielokulturowej koegzystencji w latach międzywojennych oraz dotknąć problemu starości we współczesnym świecie. Ten etap, obejmujący także post-produkcję, planujemy zakończyć w pierwszych miesiącach 2010 roku.

Drugi etap będzie skupiał się na wymiarze edukacyjnym. Wykorzystamy powstały film do przeprowadzenia warsztatów międzykulturowych w szkołach ponadpodstawowych z Warszawy i okolic. Jesteśmy przekonani, że będzie to bardzo dobra szansa budowania i rozwijania dialogu międzykulturowego wśród młodzieży w naszej społeczności lokalnej. Film będzie także materiałem promocyjnym ZOOMu oraz, miejmy nadzieję, wartościowym artystycznie dokumentem.

Osoby i instytucje zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów lub zorganizowaniem pokazu filmu uprzejmie prosimy o kontakt na nasz adres mailowy: biuro@zoom.edu.pl. Zapraszamy także do odwiedzenia strony filmu: www.8historii.pl oraz www.8historii.blogspot.pl

Zapraszamy do współpracy!

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.mlodziez_w_dzialaniu