Monthly Archives październik 2009

List otwarty młodzieżówek mniejszości narodowych do premiera

Warszawa, 20 października 2009 r.

Szanowny Pan
Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk

List otwarty młodzieżówek mniejszości narodowych

Organizacje młodzieżowe mniejszości narodowych z oburzeniem przyjęły postulaty i argumentację zawartą w liście otwartym stowarzyszenia „Powiernictwo Polskie” wystosowanym do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie przyznania polonii niemieckiej statusu mniejszości narodowej. Jako obywatele polscy, a jednocześnie przedstawiciele młodego pokolenia grup mniejszości narodowych, uważamy naszą interwencję w tej sprawie za niezbędną.

Doceniamy troskę „Powiernictwa Polskiego” o prawa obywateli Republiki Federalnej Niemiec narodowości polskiej. Nie negujemy potrzeby uznania tamtejszej polonii za mniejszość narodową...

Read More

szabat zoom 16 października 2009

W najbliższy piątek 16 października 2009 r. odbędzie się pierwsza w 5770 r. kolacja szabatowa ŻOOM.

Read More