Pierwsze spotkanie mniejszości narodowych

W dniach 26- 27 września br. w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym TSKŻ w Śródborowie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji młodzieżowych mniejszości narodowych. Przyjechali przedstawiciele młodzieży białoruskiej, niemieckiej, ukraińskiej oraz ŻOOMu.

W czasie spotkania wymieniliśmy się doświadczeniami z realizacji programów mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowych, jak również programy edukacyjne skierowane na przełamywanie stereotypów wśród polskiej większości. Omówiliśmy również problemy asymilacji i demografii naszych społeczności oraz plany związane ze wspólnym projektem edukacyjnym.

Następne spotkanie odbędzie się w grudniu br. w Łodzi, w gronie poszerzonym o przedstawicieli innych organizacji mniejszości narodowych.