nowe władze żoom

Walne Zgromadzenie, które miało miejsce w dniu 22 lutego 2009 r. w Warszawie:

-udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi;
-wybrało nowy Zarząd w składzie: Przewodniczącą Anna Bakuła, Sekretarz Jakub Rok, skarbnik Remigiusz Sosnowski;
-wybrało Komisję Kontrolującą w składzie: Krzysztof Izdebski, Jakub Herczyński, Sebastian Penconek;
-zobowiązało Zarząd do przygotowania Walnego Zgromadzenia w celu zmiany statutu umożliwiającej uczynienie ze stowarzyszenia organizacji pożytku publicznego.