wykłady w Sanoku

W ramach kontynuacji obozu letniego ŻOOM w Sanoku, zorganizowanego w sierpniu br. przy pomocy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce oraz miasta Sanok, członkowie ŻOOM przeprowadzili w dniu 29.10.2008r. serię wykładów w galerii BWA oraz 30.10.2008 r. wykład dla młodzieży w szkole podstawowej.

Wykłady w sanockiej galerii, były wykładami otwartymi dla Sanoczan, audytorium składało sie z około 30 osób. Wykładowcami byli: Aleksander Schwarz „Podstawy żydowskiego prawa cmentarnego”, Alicja Mroczkowska „Bractwo pogrzebowe i obrządek tahary- na przykładzie reaktywowania bractwa w Warszawie” oraz Remigiusz Sosnowski „Symbolika macew”. W wykładzie dla młodzieży szkolnej wzięły udział m in. dzieci z kółka historycznego, które brały udział w programie „Przywróćmy pamięć” prowadzonym przez FODŻ.