miesiac elul

Tradycyjnie w miesiącu elul, ostatnim miesiącu roku żydowskiego, istnieje obyczaj rozliczeń, podsumowań, prac społecznych, skruchy i jałmużny. Jest to świetny moment na czyn społeczny dla młodzieży żydowskiej, w ramach którego uporządkujemy w niedzielę 28 września jeden z sektorów cmentarza przy ul. Okopowej w Warszawie.