Open'er 2008

W dniach 4-6 lipca 2008r. w czasie festiwalu Open’er ŻOOM będzie jedną z organizacji pozarządowych, które w strefie NGO będą promować aktywność obywatelską oraz działania na rzecz szeroko pojętej tolerancji.

Stoisko ŻOOM będzie również informowało o działalności i promowało przedsięwzięcia takich organizacji jak Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce (wraz z portalem „Polin” oraz programem „Przywróćmy Pamięć”), Agencja Żydowska „Sochnut”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Powyższym organizacjom dziękujemy za wsparcie naszego stoiska i akcji w nim organizowanych.