Szawuot z ZOOM

SZAWUT ZOOM, 8.VI.2008R.

Jak co roku od tysiecy lat Żydzi na całym świecie zbierają się w wieczór święta Szawuot aby przy mlecznych potrawach studiować tekst Tory i poddawać go wszelakim interpretacjom. W tym roku wybierzemy nietypowe interpretacje, ale niezwykle ciekawe. Ten wieczór będzie prawdziwą intelektualną przygodą.

21.00 wyklad/pogadanka Witka Wrzosińskiego- „Historia książki zwanej Tora- jak to jest zbudowane, jak wygladała redakcja tekstu, ciekawostki, wpływy spoleczno-polityczne na zmiany w tekście, cenzura”. Czyli wszystko to, co rabin wie, ale wam nie powie.
22.00 wykład Michała Klajmana- „Kain i Abel- nieznana wam interpretacja”

23.00 wykład Agnieszki Niemczyk- „Złoty cielec i krwawa łaźnia na pustyni”.

Spotykamy sie w Klubie TSKŻ