Płomień Pamięci – oddaj hołd tym, którzy zginęli za wolną i różnorodną Warszawę

PŁOMIEŃ PAMIĘCI
19 kwietnia o godzinie 19:00
ulice wzdłuż dawnych murów Getta Warszawskiego zapłoną tysiącami zniczów

List do młodego Warszawiaka

Czy wiesz, że przed II wojną światową ponad 30% mieszkańców Twojego miasta było Polakami pochodzenia żydowskiego? Jeśli nie byłoby straszliwej tragedii Holocaustu, 1/3 Twoich kolegów i koleżanek miałaby takie właśnie pochodzenie. Mógłbyś słuchać rozgłośni radiowych, w których puszczany byłby hip-hop w jidysz, na pewno powstałby też nie jeden film akcji w tym języku. Drużyna piłkarska, której kibicujesz składała by się również z Żydów – ta której nie lubisz też…
Od października 1939, wraz z wybuchem II wojny światowej, naród żydowski był systematycznie niszczony i zamykany w trgicznych warunkach w gettach, skąd droga na zewnątrz prowadziła jedynie do obozów zagłady. Getto warszawskie zajmowało ponad 1/3 miasta. Wyobraź sobie jak wielki był to obszar…
19 kwietnia 1943 r. wybuchło pierwsze w wojennej Europie powstanie przeciwko nazistowskim okupantom. Wzniecili je młodzi ludzie w Twoim wieku, których jedyną winą w oczach okupanta było to, że byli Żydami. Większość z nich zginęła w walce w getcie, niektórzy – ponad rok później, kiedy wraz ze swoimi polskimi kolegami walczyli i polegli w powstaniu warszawskim – o wolną Warszawę, o wolną Polskę, to była również ich Warszawa, ich Polska.

Obszar getta został po upadku powstania zrównany z ziemią. Na próżno szukać w dzisiejszej Warszawie śladów, kolorytu, jaki Żydzi wnosili w życie tego pięknego, przedwojennego miasta… Żydowska Warszawa została pogrzebana pod tonami gruzu. Codziennie chodzisz po miejscach, w których bawili i spotykali się Twoi żydowscy rówieśnicy. Pamiętaj o tym idąc wśród zielonych skwerów Muranowa, blokowisk osiedla Za Żelazną Bramą, Śródmieścia czy Woli.

Uczcij z nami pamięć tych, których zgładzono, wraz z całym ich światem – ukochaną Warszawą,którą współtworzyli, która była przez setki lat ich domem, którą podziwiali tak samo jak Ty podziwiasz ją dzisiaj.

Spotykamy się 19 kwietnia o godzinie 19:00 w poniższych miejscach. Przyprowadź ze sobą przyjaciół, rodzinę. Zapalmy razem znicze, by w ten sposób oddać hołd tym, którzy zginęli za wolną i różnorodną Warszawę.

1. Jana Pawła między Sienną, a Złotą;
2. Żelazna róg Chłodnej;
3. Solidarności róg Żelaznej;
4. Plac Bankowy przed Ratuszem;
5. Pomnik Bohaterów Getta;
6. Jana Pawła róg Krochmalnej;
7. Jana Pawła przy Pl. Żelaznej Bramy;
8. Solidarności przed Sądami;
9. Twarda między Żelazną a Złotą;
10. Stawki przy pomniku Umschlagplatz.

Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa, Muzeum Historii Żydów Polskich, Biuro Informacji Rady Europy, NCC, Kampania „Każdy Inny, Wszyscy Równi”, Lambda Warszawa.